AktualnościCentrum Dermatologii Laserowej, Estetycznej i Dermatochirurgii dr n.med. Sylwia Farfał-Kałucka w marcu 2015 roku zakończyło realizację projekt pt. „Rozwój NZOZ LASER-MEDICA - wdrożenie innowacyjnych technologii i wprowadzenie nowych nieinwazyjnych usług w zakresie leczenia chorób skóry, otyłości i modelowania sylwetki (zakup nowoczesnego sprzętu)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.03-32-181/12-00 z dnia 27-06-2014 roku.

W ramach projektu zakupione zostało następujące wyposażenia gabinetów Laser-Medica:

- Innowacyjny system lasera diodowego I Lipo Ultra,
- Innowacyjne urządzenie medyczne Accent Elite System w komplecie z głowicami Unilarge, Uniform i Bipolar,
- Innowacyjne urządzenie medyczne LED do fototerapii Antyage LED,
- Autoklaw typu Vacuklav 23B+,
- Parawan zabiegowy.
W czerwcu 2011 roku zakończono realizację projektu dofinansowanego pt. „Rozwój NZOZ LASER-MEDICA - rozszerzenie działalności i wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów skóry (zakup nowoczesnego sprzętu i utworzenie zespołu gabinetów)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 1.1.3 „Inwestycje MSP w nowe technologie” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.03-32-136/10-00 z dnia22.12.2010 roku.

Głównymi celami projektu było podniesienie jej konkurencyjności firmy Laser-Medica i umocnienie jej pozycji rynkowej poprzez wprowadzenie nowych usług w zakresie dermatologii oraz diagnostyki i terapii onkologicznej, a także zwiększenie zdolności usługowych poprzez stworzenie nowego zespołu gabinetów lekarskich. W wyniku realizacji projektu zostały zakupione innowacyjne urządzenia medyczne wykorzystywane do wykonywania zabiegów w zakresie diagnostyki nowotworowych chorób skóry, dermatologii laserowej, dermatologii estetycznej i kosmetycznej oraz dermatochirurgii.