Usta

Usta

Wargi ust (labia oris) – struktury okalające szparę ust. Wargi mają znaczenie przy spożywaniu pokarmów oraz artykulacji głosek. U człowieka występują dwie wargi: górna i dolna. Miejsce ich połączenia zwane jest kątem ust.

Wargi pokryte są:

  • skórą, w której widoczne są bruzdy:

- nosowo-wargowa biegnąca od nasady nosa w kierunku kąta ust,

- bródkowo-wargowa u nasady dolnej wargi,

- rynienka podnosowa (tzw. dolina Wenus lub łuk Kupidyna), biegnąca od przegrody nosa w kierunku środka wargi górnej o kończy się na niej guzkiem wargi górnej,

  • skórą przyjmującą postać czerwieni wargowej, której barwa jest cechą charakterystyczną jedynie dla ludzi, co związane jest ze specyficzną, wybitnie cienka warstwą nabłonka, przez który "prześwituje" krew unaczyniająca wargi. Czerwień wargowa zawiera gruczoły łojowe, nie zawiera natomiast gruczołów potowych ani włosów;

     

Większość objętości zajmują ciała jamiste, najgłębszą warstwę warg tworzy mięsień okrężny ust.

Najczęstsze problemy błony śluzowej warg:

- zapalenie kącików ust (zajady),
- opryszczka wargowa,
- afty,
- wyprysk kontaktowy,
- grudki Fordyce'a – ektopowe gruczoły łojowe,
- obrzęk naczynioruchowy Quinckego,
- brodawki wirusowe,
- zapalenie posłoneczne,
- zmiany barwnikowe i przydatkowe,
- zmiany naczyniowe – tzw. jeziorka żylne