Strona główna

Realizacja umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój NZOZ LASER-MEDICA - wdrożenie innowacyjnych technologii i wprowadzenie nowych nieinwazyjnych usług w zakresie leczenia chorób skóry, otyłości i modelowania sylwetki (zakup nowego sprzętu)”, numer umowy o dofinansowanie UDA – RPZP.01.01.03-32-181/12-00 z dnia 27.06.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.