Dermatologia laserowa

Dermatologia laserowa 

Laser to generator promieniowania, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa jest akronimem od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. 

Promieniowanie lasera ma charakterystyczne właściwości, trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia w innych typach źródeł promieniowania:
- jest spójne w czasie i przestrzeni,
- zazwyczaj spolaryzowane,
- ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności;

Zasadniczymi częściami lasera są: 

- ośrodek czynny – tu zachodzi akcja laserowa, czyli kwantowe wzmacnianie (powielanie) fotonów,
- rezonator optyczny - umożliwia wybranie odpowiednich fotonów.
- układ pompujący - dostarcza energię do ośrodka czynnego;

Historia laserów sięga lat 50-tych i 60-tych XX wieku. Pierwszym zbudowanym i użytym laserem był laser rubinowy.

Podział laserów:

1) w zależności od mocy (dużej i małej mocy),

2) w zależności od sposobu pracy (ciągłe, impulsowe),

3) w zależności od widma promieniowania, w których laser pracuje:
- lasery w podczerwieni, 
- lasery w części widzialnej,
- lasery w nadfiolecie; 

4) w zależności od ośrodka czynnego:

Ośrodek czynny decyduje o najważniejszych parametrach lasera, określa długość emitowanej fali, jej moc, sposób pompowania, możliwe zastosowania lasera.


electromagnetic spectrum
Spektrum elektromagnetyczne

Lasery gazowe: 

- He-Ne laser helowo-neonowy (543 nm lub 633 nm),
- Ar laser argonowy (458 nm, 488 nm lub 514,5 nm),
- laser na dwutlenku węgla (10,6 μm);

Lasery na ciele stałym: 

- laser rubinowy (694 nm), 
- laser neodymowy na szkle,
- laser neodymowy na YAG-u (Nd:YAG – 1064 nm),
- laser erbowy na szkle (Er:szkło – 1550nm), 
- laser erbowy na YAG-u (Er:YAG - 1645 nm),
- laser tulowy na YAG-u (Tm:YAG) (2015 nm),
- laser holmowy na Yag-u (Ho:YAG) (2090 nm);

Lasery na cieczy: 

- lasery barwnikowe - ośrodkiem czynnym są barwniki rozpuszczone w nieaktywnym ośrodku przezroczystym, np. rodamina,
- lasery chylatowe,
- lasery neodymowe, 
- Lasery półprzewodnikowe:
- złączowe (diody laserowe – 800-980 nm)
- bezzłączowe;

Lasery na wolnych elektronach:

- laser promieniowania X; 

W dermatologii estetycznej zastosowanie znalazły lasery:

- rubinowy(694 nm) 
- aleksandrytowy (755 nm) 
- diodowy (810 nm) 
- Nd:YAG (1064 nm) 
- Er:szkło (1550 nm)
- Er:YAG (2940 nm) 
- CO2 (10 600 nm)


absorpcja światła
Absorpcja światła


IPL (Intense Pulse Light) – wprowadzone do medycyny estetycznej w 1996 roku impulsywne źródło światła, to działające kompleksowo urządzenie zaliczane do rodziny laserów, chociaż nie jest laserem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Podobnie jak on emituje wiązkę promieni świetlnych, które nie są jednak spójne i jednolite, ale rozproszone i o różnej długości. Dzięki tej najnowszej technologii wiązki światła mogą docierać na różne głębokości naszej skóry i działać wielokierunkowo, z jednej strony stymulować produkcję kolagenu, z drugiej - likwidować wszelkie plamki, włoski, zmarszczki i rumień.
Podczas zabiegu specjalna lampa emituje promieniowanie w całym zakresie światła widzialnego i części światła obejmującego podczerwień. Długość wiązki promieniowania uzależniona jest od rodzaju zmian poddawanych korekcie oraz rodzaju naszej skóry. Reguluje się ją specjalnymi pryzmatami nakładanymi na końcówkę aparatu, które odcinają poszczególne wiązki fali do pożądanej długości. To na ile skuteczny będzie cały zabieg zależy w dużej mierze od tej odpowiednio dobranej długości fali, a także od ilości i czasu trwania impulsów.