Wideodermatoskopia

Wideodermatoskopia

Wideodermatoskopia to metoda diagnostyczna oparta na tej samej zasadzie co dermatoskopia. Podstawową różnicą jest możliwość odtworzenia obrazu dermatoskopowego na ekranie komputera. Dzięki oprogramowaniu komputerowemu możliwa jest archiwizacja zdjęć, prowadzenie indywidualnej karty historii pacjenta. Komputerowa analiza znamion, umożliwia obserwację zmiany pod dużym powiększeniem, archiwizację zdjęcia zmiany oraz ocenę porównawczą poprzedniego badania z aktualnym. Wideodermatoskop (dermatoskop cyfrowy) to połączenia dermatoskopu, oprogramowania komputerowego i cyfrowego aparatu fotograficznego.

Przed badaniem powinno zgłosić się lekarzowi wykonującemu badanie informacje dotyczące czasu trwania zmiany skórnej, szybkości jej powiększania się, początkową barwę (czerwona, brunatna), bolesność samoistną lub przy ucisku. 

W zależności od postawionego rozpoznania (na podstawie wywiadu, lokalizacji, badania i wyniku dermatoskopii) lekarz sugeruje chirurgiczne usunięcie niektórych zmian barwnikowych lub ich pozostawienie do następnego badania kontrolnego.

Wideodermatoskop FotoFinder Dermoscope 800 HD firmy FotoFinder Systems GmbH

Urządzenie pozwala na prowadzenie bezinwazyjnych i bezbolesnych badań pacjentów, dzięki którym można dokładnie określić stan zagrożenia danego pacjenta nowotworami skóry, a także objąć monitoringiem osoby z grup ryzyka: z licznymi znamionami nabytymi, klasycznym i rodzinnym zespołem znamion atypowych oraz z pozytywnym wywiadem osobniczym lub rodzinnym w kierunku czerniaka. Pozwala to na podjęcie decyzji o konieczności i sposobie leczenia.

Unikalne cechy wideodermatoskopu FotoFinder Dermoscope 800 HD. 


1. Długoterminowa obserwacja i archiwizacja. - za pomocą nowej kamery 800 HD i opatentowanego obiektywu.
2. Szybki „screening” - szybkie badania przesiewowe wielu zmian w trybie mikroskopowym, bez potrzeby tworzenia bazy danych pacjenta i jego rekordu. 
3. Zaprojektowana specjalnie na potrzeby pracowni dermatoskopowej baza danych pacjentów pozwala na ich szybkie wyszukanie, identyfikację i analizę wszystkich żądanych zdjęć w czasie.
4. Ocena mikrokrążenia – badanie kapilaroskopowe.

PROGRAMY DIAGNOSTYCZNE 

Moleanalyzer służy do komputerowej analizy barwnikowych zmian skórnych, oceny ewentualnej atypii i różnicowania ze zmianami łagodnymi zlokalizowanymi na skórze. Analiza zmiany przeprowadzana jest w oparciu o klinicznie uznane algorytmy detekcji i oceny znamienia barwnikowego. Przyznawana punktacja stopnia złośliwości pomaga lekarzowi w postawieniu diagnozy i podjęciu decyzji odnośnie leczenia. Moleanalyzer powstał przy współpracy z Departamentem Dermatologii Uniwersytetu w Tuebingen (Niemcy) pod przewodnictwem prof. dr Clausa Garbe.

Przebieg badania: 1. Kamerę wideodermatoskopu przykładamy do skóry ze znamieniem.
2. Na ekranie komputera wyświetla się obraz znamienia w 20-70-krotnym powiększeniu.
3. Program Moleanalyzer poddaje szczegółowej analizie algebraicznej parametry w obrębie znamienia (np. rozkład barwnika, brzegi, kształt itp.).
4. Wyliczony wskaźnik (score) pomaga w podjęciu decyzji o konieczności wycięcia znamienia.
5. Dane zostają zarchiwizowane w pamięci komputera.

Podstawowe zalety zastosowania oprogramowania Moleanalyzer to: 

 • możliwość wykrycia minimalnych zmian w wielkości, pigmentacji, strukturze i granicach znamion,

 • szybka i precyzyjna diagnostyka czerniaka skóry,

 • wysoka czułość rozpoznania – ok. 92%, 

 • ułatwienie decyzji o sposobie leczenia: wycięcie chirurgiczne, laseroterapia, terapia fotodynamiczna itp.,

 • możliwość archiwizacji zanalizowanego obrazu zmiany skórnej, 

 • technika badania bezbolesna, nieinwazyjna i nie wymagająca wcześniejszego przygotowania.

Bodyscan pro - służy do komputerowej archiwizacji i obserwacji pacjentów z dużą ilością zmian barwnikowych (komputerowa analiza porównawcza). Dzięki komputerowo wspomaganej diagnostyce ryzyko przeoczenia nowych zmian chorobowych na skórze jest zredukowane do minimum. Bodyscan pro automatycznie wykrywa wykształcenie się nowych znamion, porównując zdjęcia tych samych obszarów w skali czasu, jest to szczególnie ważne dla pacjentów cierpiących na zespół znamion dysplastycznych. 

Przebieg badania:1. Pacjent ustawia się na specjalnej macie w określonej odległości od aparatu cyfrowego.
2. Wykonuje się serię zdjęć w różnych ustawieniach ciała.
3. Program Bodyscan zestawia zdjęcia znamion z wykonanymi w przeszłości (np. pół roku wcześniej). 
4. Analiza porównawcza dotyczy pojawiania się nowych znamion na skórze...
5. ...jak również wykrywa zmiany o charakterze progresji w obrębie uprzednio istniejących znamion.
6. Wynik badania pozwala lekarzowi podjąć decyzję, które ze znamion należy wyciąć, a które pozostawić do dalszej obserwacji.

Podstawowe zalety zastosowania oprogramowania Bodyscan pro to:

 • możliwość porównania obrazów makro- i dermatoskopowych wszystkich zmapowanych zmian skórnych w czasie (np. po 6-miesięcznej kontroli),

 • możliwość obserwacji ewolucji znamion barwnikowych,

 • obiektywne wykazanie powstawania nowych zmian barwnikowych na skórze w czasie.

Analiza fluorescencyjna (FD) służy do jakościowej i ilościowej diagnostyki fotodynamicznej (PDD) raków nieczerniakowych (BCC, SCC) oraz łagodnych nowotworów skóry. 

Przebieg badania:


1.
Zmianę chorobową na skórze pokrywa się specjalną substancją fotouczulającą - wnika ona selektywnie do komórek nowotworowych pozbawionych barwnika. Fotouczulacz wykazuje wyraźną fluorescencję pod wpływem światła z zakresu ultrafioletu, umożliwiając tym samym precyzyjną lokalizację zmiany nowotworowej.
2. Do skóry przystawia się kamerę wideodermatoskopu z nałożonym obiektywem FD lens. 
3. Następnie dokonuje się analizy komputerowej zmiany.

Innowacyjność obiektywu FD lens polega przede wszystkim na precyzyjnym określeniu granic zmiany nowotworowej, co zapobiega wznowom i rozprzestrzenianiu się nowotworu. Metoda jest szczególnie przydatna w przypadku dużych guzów, ale także małych zlokalizowanych w okolicach powiek, w pobliżu nerwów lub tętnic. Takiej precyzji określania granic tkanki nowotworowej nie daje żadna inna metoda diagnostyczna.

Podstawowe zalety zastosowania obiektywu fluorescencyjnego FD lens:

 • pozwala określić położenie zmiany i dokładne ustalenie jej granic, dzięki czemu możliwe jest jej precyzyjne usunięcie z minimalnym marginesem zdrowej tkanki,

 • określenie obecności satelitarnych i naciekających przerzutów zmian nowotworowych,

 • narzędzie do monitorowania skuteczności dowolnej metody terapeutycznej (np. chemioterapii, radioterapii, PDT lub interwencji chirurgicznej),

 • możliwość wielokrotnych powtórzeń badania bez skutków ubocznych (w odróżnieniu od innych metod diagnostycznych),

 • możliwość usunięcia zlokalizowanej zmiany za pomocą terapii fotodynamicznej (PDT);

Trichoscan - program do analizy ilościowej i jakościowej włosów, wykorzystywany w diagnostyce łysienia.