Nadmierne owłosienie

Nadmierne owłosienie

Cykl wzrostu włosa:

Przy zabiegu trwałego usuwania owłosienia istotną rolę odgrywają fazy wzrostu włosa. Fazom tym podlegają wszystkie włosy typu ostatecznego. Ponieważ na danym obszarze ciała włosy są w różnych fazach, usunięcie ich nie może odbyć się jednorazowo. Ważne jest aby każdy włos został usunięty w fazie wzrostu, ponieważ trzeba mieć pewność, że zniszczone zostały wszystkie komórki zarodkowe oraz brodawki - to gwarantuje, że włos nie odrośnie.

Faza wzrostu (anagen) - faza w której włos osiąga swoją pełną długość, cebulka jest otwarta, a odżywianie odbywa się przez brodawkę (połączoną z krwiobiegiem). Ta faza jest idealna do wykonania zabiegu.

Faza przejściowa (catagen) - włos uwalnia się z brodawki i przesuwa do góry. Następuje zatrzymanie procesów rozrodczych zachodzących we włosie.

Faza spoczynku (telogen) - polega na tym, że włos najpierw jest odżywiany z mieszka, a potem powoli martwieje i wypada. Zabieg przeprowadzony w tej fazie jest mało skuteczny.

Nadmierny porost włosów

Przyczyną nadmiernego porostu włosów mogą być:

  • czynniki wrodzone 

  • schorzenia endokrynologiczne

  • niepożądane działanie niektórych leków

Ze względu na rozległość wyróżniamy nadmierne owłosienie:

  • ograniczone 

  • uogólnione

Ograniczone nadmierne owłosienie 

Jest dość często spotykane. W zależności od przyczyny wyróżniamy postaci:
wrodzoną - zwykle w okolicy lędźwiowej i miedzyłopatkowej (zwykle towarzyszy rozmaitym wadom wrodzonym np. rozszczepowi kręgosłupa),
nabytą - pojawiającą się zwykle na skutek zaburzeń wydzielania hormonów, nadmiernej wrażliwości mieszków włosowych na androgeny rzadziej w związku z przyjmowaniem niektórych leków (wyróżniamy tu: hypertrichozę - nadmierny porost włosów, oraz hirsutyzm - nadmierne owłosienie skóry twarzy, tułowia i kończyn kobiet i dzieci typu owłosienia męskiego, zawsze związane z zaburzeniami hormonalnymi).

Uogólnione nadmierne owłosienie 

Jest rzadką chorobą. W zależności od przyczyny rozróżniamy postaci:
wrodzoną - dochodzi do przerostu włosów meszkowych, tak że stają się one długie i gęste,
nabytą - nadmierne owłosienie pojawia się zwykle na skutek zaburzeń wydzielania hormonów i zaburzeń w obrębie układu nerwowego

Hypertrichoza ograniczona - u kobiet dotyczy zwykle skóry twarzy, brodawek sutkowych, okolicy łonowej, oraz podudzi. Pojawia się ono zwykle około 25 - 30 r.ż. W wielu przypadkach nie udaje się stwierdzić zaburzeń hormonalnych. Przypuszcza się wiec, że przyczyną nadmiernego wzrostu włosów jest wzmożona aktywność enzymu 5-alfa-reduktazy lub nadmierna wrażliwość mieszków włosowych na androgeny nadnerczowe. W niektórych tylko przypadkach hypertrychoza ograniczona pojawia się na skutek działania czynników drażniących (mechanicznych, chemicznych, fizycznych czy rozmaitych stanów zapalnych).

Historia depilacji

W przeszłości tradycyjnym sposobem walki z niechcianym owłosieniem było ich wyrywanie pęsetą, golenie, woskowanie lub stosowanie depilatorów chemicznych. Niektóre z tych sposobów są bolesne, niektóre - bardzo skomplikowane. Wszystkie zaś - skuteczne na krótką metę. Popularnym sposobem oferującym większą trwałość efektów jest elektroliza, ale ta bywa bolesna i powolna. Włos za włosem poddawany jest działaniu prądu elektrycznego, który za pomocą igły dociera do korzenia włosa i uszkadzając go, wstrzymuje jego wzrost. Potrzebne są miesiące, czy wręcz lata regularnych wizyt - nawet w przypadku obszarów taki niewielkich, jak górna warga. Ryzyko związane z tym zabiegiem to porażenie prądem, infekcja, powstanie blizn lub rozszerzonych porów. Istnieje jednak skuteczniejsze rozwiązanie - LightSheer Diode Laser, nowoczesny system specjalnie zaprojektowany z myślą o szybkim usunięciu włosów i to w sposób skuteczniejszy i mniej bolesny, niż elektroliza.


* Kopiowanie i upowszechnianie zamieszczonych zdjęć, bez zgody właściciela zabronione!!!